Author: faza657

Ändringar i spelpolicyn

Förvaltningen vill revidera sin spelpolicy. En ny licensstruktur kommer att implementeras för leverantörer av hasardspel online. Detta kommer att göra det lättare att skydda spelare från spelberoende och andra jämförbara problem och förhindra penningtvätt från olagligt spel. Regeringen har för Read More