Lotto – det demokratiska spelet

Spel om pengar eller andra värdefulla saker är troligtvis ett nästan lika gammalt fenomen som människan själv. Det är nästan som att risktagande och en vilja att sätta saker på spel är hårdkodat i vårt DNA och man vet att hasardspel förekom för tusentals år sedan i bland annat Egypten och Kina.

Även här i Sverige har spelandet en lång historia, och faktum är att vi svenskar ett tag var så spelbenägna att staten beslutade sig för att det var bäst att reglera spelandet för det allmänna välmåendets skull. Alla höll inte med förstås, allra minst spelarna själva, men som de goda svenskar vi var så rättade vi in oss i ledet och tog tacksamt emot det lilla utbud av vadslagningsmöjligheter som staten erbjöd oss.

Men utöver det faktum att Lotto erbjöds även i en demokrati som Sverige, vad är det som gör Lotto till det demokratiska spelet? Jo, det faktum att alla (över 18) kan delta, och att alla har samma chans att vinna! Det är förstås en sanning med modifikation: precis som i de flesta spel kan du förbättra din vinstchans genom att satsa mer pengar. Faktum kvarstår dock att varje enskild rad har precis lika stor chans att vara den rätta oberoende av vem det är som har kryssat i den.

Spel som Oddset, V75 eller andra former av betting är inte ens i närheten av att vara lika demokratiska som Lotto: i skicklighetsspel är det ju nämligen så att den med den bästa informationen och kunskapen har bäst chans att vinna. Har man dessutom tillgång till information som andra inte har, blir övertaget desto större och i allra högsta grad odemokratiskt. I Lotto blir dock saker som information, kunskap, vana och erfarenhet helt oväsentliga: inför slumpens makt är vi alla lika.